| Algemeen | De Cisterciënzer Orde | Abten | Uithoven | Verhalen | Natuur |  
       
  Er gaan vele verhalen en sagen over het klooster ...

De verdwaalde monnik

Een monnik van klooster Klaarkamp verdiepte zich intens in het vraagstuk van leven, dood en eeuwigheid. Hij was zo diep in gedachten verzonken dat hij tijdens een van zijn wandelingen gedesoriënteerd raakte en in een onbekend bos terecht kwam. Daar klonk het schitterende gefluit van een vogel. Was het een nachtegaal, was het een leeuwerik? Johannes stond aan de grond genageld. Hij verloor alle besef van tijd. Op een gegeven moment werd het stil en kwam hij weer bij zinnen. Broeder Johannes besefte dat hij direct weer terug naar het klooster moest gaan. Uiteindelijk lukte het hem om de weg terug te vinden maar toen hij eenmaal bij het klooster was aangekomen, herkende de portier hem niet. Johannes legde uit dat hij al jaren in het klooster woonde en dat hij dagelijks een wandelingetje maakte. De portier gaf geen krimp en bleef volhouden dat hij hem nog nooit had gezien. De discussie liep hoog op maar ook de prior en een aantal monniken dat kwam toegesneld, wisten van geen broeder Johannes. Pas toen een heel oude kloosterling zich het verhaal herinnerde dat eeuwen geleden een monnik met de naam Johannes was vertrokken maar nooit was teruggekeerd, klaarden de gezichten op. In de kloosterbibliotheek bleken oude geschriften aanwezig die de theorie bevestigden. Johannes werd overmand door een gevoel van vreugde en angst tegelijk. Hij besefte dat hij op deze dag waarin de tijd geen rol meer speelde, de eeuwigheid had ondergaan. Net voor hij in elkaar zakte, hoorden de monniken hem fluisteren: "O tijd, o eeuwigheid, o uur."

De schat

In 1933 werd in de kloosterterp door de omwonenden een schat gevonden bestaande gouden en zilveren munten. Het waren munten van het jaar 1350. In die periode had de regio te lijden van een grote pestepidemie.
De zilveren munten zijn na de oorlog weer boven water gekomen.
U kunt ze bekijken in het museum Het Admiraliteitsgebouw te Dokkum. De gouden munten zijn vermoedelijk door de Duitse bezettingsmacht geroofd en nooit weer boven water gekomen.
 

(Persoonlijke) verhalen en anekdotes gezocht.

Heeft u een mooi verhaal of anekdote over klooster Claercamp, vertel het ons! Email: archief@kloosterclaercamp.nl
Foto's gezocht!

2009 - De Stichting probeert een zo compleet mogelijk beeld te geven van klooster Claercamp. Uw hulp is daarbij zeer welkom!
Heeft u nog mooie (privé) foto's in uw bezit, over b.v. de opgravingen van de terp in 1939-1941 e.d., dan zijn wij hierin zeer geïnteresseerd.
Ook ander materiaal is natuurlijk van harte welkom.
U kunt het sturen naar het emailadres: archief@kloosterclaercamp.nl
Heeft u geen email, of kunt u de fotobestanden niet digitaliseren, dan doen wij dit graag voor u. Na het inscannen krijgt u het materiaal natuurlijk meteen weer terug.
         
Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Home