Nieuws 2011

Fijne kerstdagen en een mooi 2012!

23 december: De stichting Klooster Claercamp wenst iedereen fijne kerstdagen en een mooi 2012.

Excursie uitgesteld tot volgend jaar

15 december: De excursie is uitgesteld tot volgend jaar. Mensen die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen volgend jaar t.z.t. bericht.

Vertoning cisterciënzer film 'Des Hommes et des dieux'

8 november: Vertoning cisterciënzer film 'Des Hommes et des dieux'. Indrukwekkende film over 8 cisterciënzer monniken in de bergen van Noord-Afrika, die in harmonie leven met de islamitische dorpsgenoten. Maar terreur en geweld in de regio nemen toe. Doopsgezinde Vermaning, Suderwei 8, Feanwâlden. Aanvang 19.30 uur. Vrij entree.

Geology fan eigen hiem

7 november: 'Geology van eigen hiem' lezing door Jan Faber in het Streekmuseum Burgum. Hier zijn ook de verzamelde stenen van dhr. Faber aanwezig. Aanvang 20.00 uur. Donateurs stichting 'Karakterisyk gratis, niet-leden 5,-

Kunst en Kitsch dag

5 november: Kunst en Kitsch dag, belangstellenden kunnen antiek en spullen inbrengen, beoordeelt door een team van deskundigen. O.a. door Evert Kramer (Fries museum) en Jan Zijlstra (Fries kunsthistoricus). IJstijdenmuseum, Schoolstraat 29c in Buitenpost. Aanvang 10.00 uur. Meer info: website.

Reis door Europa 1211-1212 lezing

25 oktober: 'Reis door Europa 1211-1212' lezing. Lezing over het boek 'Emo's labyrinth', gebaseerd op de kroniek van abt Emo van Wittewierum. Ynskje Penning reconstrueerde de reis. Aanvang 16.00 uur in de kerk van Paesens. Entree 5,- . Opgave via de website.

In het voetspoor van de monniken

14 oktober: 'In het voetspoor van monniken': het kerkelijk reilen en zeilen op Schiermonnikoog door de eeuwen heen is vandaag uitgekomen. Schrijver Arie van der Stoep. Historische vereniging 't Heer en Feer is de uitgever. Bestellen via de website.

Open dag opgraving Easterbientum

10 september: Open Dag opgraving terp Easterbeintum (bij Hegebeintum).
10-15 u. Easterbeintumerweg, tussen Ginnum en Farrebuorren. Laarzen aan!

Slag om Zoutkamp

10 september: Slag om Zoutkamp van 1589, 10-17.30 u. website.

Excursie op het terrein van Claercamp uitgesteld

07-09-2011 Deze excursie was gepland op 8 september. Helaas is gebleken dat door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen periode het terrein nauwelijks tot niet begaanbaar is. Daarom is deze excursie voorlopig uitgesteld. Een nieuwe datum wordt op de website gepubliceerd.
Degenen die zich per e-mail hebben opgegeven krijgen persoonlijk bericht.

Excursie Claercamp terrein op 8 september 2011

14-07-2011 Op donderdagavond 8 september wordt de excursie naar het klooster Claercamp terrein en de Klaarkampster mar (bijzondere zoute vegetatie) georganiseerd i.s.m. en o.l.v. Staatbosbeheer. Iedereen die nog mee wil kan zich opgeven en de gratis rondleiding volgen. Geef u op!
Meer informatie, klik hier.Rapalje wordt nagespeeld met poppen.

Keltisch Midzomerfestival in Nieuweschans

10-07-2011 In het weekend van 9 en 10 juli werd voor de 5e keer het Keltisch Midzomerfestival georganiseerd door de muziekband Rapalje in Nieuweschans. Om de Middeleeuwse sfeer te benadrukken kon men betalen met eigen geslagen munten (Fryling's) en drinken uit speciale aardewerken mokken. Omgeven door boogschietwedstrijden, jongleurs, magiërs, monniken, marktkramen en omlijst door traditionele muziek op 2 podia, werd het een bijzondere dag. Ook de weergoden hielpen mee om de Midzomer te vieren volgens de vroeg-middeleeuwse Kelten.
Meer informatie en foto's op: www.keltischmidzomerfestival.nlHet opgravingsterrein in Firdgum.

Open dag terpopgraving Firdgum

04-07-2011 Op zaterdag 2 juli gaven archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen d.m.v. rondleidingen uitleg over de opgraving en vondsten van de terp van Firdgum (bij Minnertsga). In de doorsnede geven de 4 terplagen een beeld uit diverse tijdsperiodes, o.m. de Middeleeuwen. Er zijn akkerresten gevonden, waardoor hier in de vroege Middeleeuwen mogelijk graan is verbouwd. Ook kon men duidelijk zien dat er (gras) zoden zijn gebruikt voor de opbouw en versteviging van de terp tegen de Middelzee. Tevens werden zoden in de vroege Middeleeuwen gebruikt om huizen en boerderijen te bouwen. Er zijn plannen om weer zo'n zodenhuis te reconstrueren in Firdgum. Het naastgelegen Yeb Hettingamuseum (archeologisch steunpunt) was gratis geopend op deze dag. Naast het bekijken van de expositie kon men hier koffie en een koek verkrijgen. Er kwamen zo'n 500 bezoekers op deze open dag af.
Meer informatie op: Yeb Hettinga museum .


Excsursie verschoven van juli naar september

27-06-2011 De excursie naar het klooster Claercamp terrein en de Klaarkampstermar is i.s.m. Staatsbosbeheer verschoven van juli naar september. Datum, verzamelplaats en tijd worden nog bekend gemaakt.Middeleeuws Gregoriaans muziekconcert

28-05-2011 - Op zaterdag 28 mei wordt er in de Schierstins in Veenwouden een 'Vol-koren avond' georganiseerd. Hierbij zal ondermeer het Gregoriaans koor Schola Cantorum Mistúra o.l.v. Piet Vessies Middeleeuws reportaire ter gehore brengen. Het concert met de 3 koren begint om 20.00 uur. Meer informatie en reserveren op: www.schierstins.nl


Excursie kloosterterrein in juli

01-05-2011 - Begin juli zal in samenwerking met Staatsbosbeheer opnieuw een excursie worden georganiseerd op het voormalige kloosterterrein. Op deze website zullen wij datum en aanvangstijd vermelden. Bij slechte weersomstandigheden zoals onweer zal de excursie worden afgelast. Ook dit zullen wij zo tijdig mogelijk op de website vermelden. Opgave per email of telefoon. Voor onze gegevens zie onder 'Contact'. De deelname is vrij.Archeologisch steunpunt in MFC De Beijer.

Opening archeologisch steunpunt in 2012

19-04-2011 - Het bestuur van de Stichting Klooster Claercamp is druk doende om de projectbegroting rond te krijgen voor de oprichting van het archeologisch steunpunt in Rinsumageast. Het is de bedoeling dat dit steunpunt, in samenwerking met het Fries Museum en de provincie Fryslân, in het multifunctionele centrum 'De Beijer' wordt ondergebracht. In de kelder is een grote ruimte aanwezig waar een permanente expositie kan worden ingericht over de Friese kloosters en met name natuurlijk het cisterciënzer klooster Claercamp. Met het stichtingsbestuur van 'de Beijer' zijn hierover inmiddels goede afspraken gemaakt.
Wij richten ons thans op de opening van het steunpunt in de eerste helft van 2012. Het voordeel hiervan is dat dan ook de uitgave gereed zal zijn van een boekwerk over Claercamp. Dit boek wordt uitgegeven in de reeks van archeologische steunpunten in Fryslân, zoals die onder de regie van prof. dr. G. de Langen (provinciaal archeoloog) wordt samengesteld.
Meer informatie over archeologische steunpunten in Friesland op: www.aspfryslan.nl


Klaarkampsterwei

29-03-2011 - De gemeente Dantumadiel zoekt manieren om de Klaarkampsterwei veiliger te maken. De combinatie fiets- en autoverkeer blijkt door toedoen van hardrijders vaak tot gevaarlijke situaties te leiden. Op de 60 km- weg is sprake van een gemiddelde snelheid van 83 km; topsnelheden boven de 150 km zijn geen uitzondering. Het bestuur van de Stichting Klooster Claercamp heeft het college een aantal aanbevelingen gedaan om zowel de veiligheid als de aantrekkelijkheid van de route langs het voormalige kloosterterrein te bevorderen.Middeleeuwse legereenheid door Bourtange. Foto: K. v.d. Meulen.

Middeleeuws festival in Bourtange 2 en 3 april

21-03-2011 - Voor wie de Middeleeuwse sfeer wil proeven is er tijdens het Museumweekend is er op 2 en 3 april een Middeleeuws festival in Bourtange (Gr), tegen de Duitse grens. Er is een grote Middeleeuwse markt, waarbij Middeleeuwse kledij, zwaarden, enz. kunnen worden gekocht. Tevens zullen re-enactment groepen (ridders, jonkvrouwen, kasteelheren enz.) demonstraties verzorgen. O.m. boogschieten, zwaardvechten, bestorming van een kasteel e.d. Meer informatie op www.bourtange.nl


Lezing in bibliotheek Hurdegaryp op 9 maart

28-02-2011 - Op 9 maart zal Ton Stierhout een lezing houden over zijn boek en over klooster Claercamp in het algemeen in de bibliotheek van Hurdegaryp.


Lezing op Schiermonnikoog op 25 februari

15-01-2011 - Op 25 februari zal Ton Stierhout een lezing houden over zijn boek en over klooster Calercamp op het eiland, vernoemd naar de 'schiere monniken' en ooit bezit van Claercamp, Schiermonnikoog. Dorpshuis "Ons centrum" te Schiermonnikoog, aanvang 20.00 uur.


Nieuwsarchief:

Archief 2010
Archief 2009
Archief 2008

Foto's: K. van der Meulen.
  Nieuws

23-12-2011 Fijne feestdagen
15-12-2011
Excursie 2012
08-11-2011
Cist. film
25-10-2011
Lezing Paesens
10-09-2011
Easterbeintum
08-09-2011 Excursie later!
14-07-2011
Excursie 8 sept.
10-07-2011
KMF in N'schans
02-07-2011
Open dag Firdgum
27-06-2011
Excursie in sept.
28-05-2011
Gregoriaans concert
01-05-2011
Excursie in juli
19-04-2011 Steunpunt in 2012
29-03-2011 Klaarkampsterwei
02-04-2011
Festival Bourtange
09-03-2011
Lezing Hurdegaryp
25-02-2011
Lezing Sch.'oog
01-01-2011 Gelukkig nieuwjaar


Activiteiten


Excursie Klooster Klaarkamp en Klaarkampster meer

In 2012 zal weer bij voldoende belangstelling een excursie worden georganiseerd. Dit i.s.m. en o.l.v. Staatsbosbeheer. Belangstellenden kunnen zich al opgeven per email of per telefoon.
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Historie Home Polnisch English Deutsch Home