Nieuws


Fijne kerstdagen en een gelukkig 2011

24-12-2010 - Stichting klooster Claercamp wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig 2011.


Film 'Des Hommes et des Dieux'

15-12-2010 - In de filmhuizen is momenteel de Franse kloosterfilm 'Des Hommes et des Dieux' te zien. Het is gebaseerd op waargebeurde feiten. Acht cisterciënzer monniken leven vreedzaam in het klooster tussen islamitische dorpsgenoten in Algerije. Ze helpen hen met hun arbeid, medisch en nemen deel aan festiviteiten. Ook helpen ze gewonde 'terroristen', waar de autoriteiten furieus op reageren. De film is een verhaal over waarden die geconfronteerd worden met fundamentalisme. De film is de Franse inzending voor de Oscars van 2011 en al bekroond met de Grand Prix van Cannes.


Expositie Karmelklooster

24-11-2010 - Op zaterdag 27 november wordt een expositie geopend over het leven van de zusters Karmelietessen die van 1935 tot 1993 in het Karmelklooster te Drachten leefden en werkten. Centraal staat het leven van zuster Martina. De expositie is tot 14 februari 2011 te bekijken op donderdag, zaterdag en zondagmiddag van 13.00-17.00 u.


Lezing in Hiaure op 3 november03-11-2010 - Op woensdagavond 3 november werd door dhr. Ton Stierhout een lezing gehouden over klooster Claercamp. Er was veel belangstelling.


Claercampavond op 14 oktober a.s.14-10-2010 - Op donderdagavond 14 oktober a.s. werd in MFC De Beyer in Rinsumageest (aanvang 20.00 uur) een avond gehouden waarin het klooster Claercamp centraal staat. De resultaten van het archeologisch onderzoek werden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gepresenteerd. Meer.

Boek Terug naar Claercamp door Ton Stierhout

14-10-2010 - 'Terug naar Claercamp' geschreven door de in Burdaard (Friesland) wonende auteur Ton Stierhout.
Over het boek:
In deze spannende historische roman raakt een leraar geschiedenis in de ban van het verdwenen klooster Claercamp. Hij vereenzelvigt zich steeds meer met de kloosterbroeder Johannes, en raakt allengs verstrikt in zijn eigen historische fantasieën.
Met recht een "actuele" historische thriller, nu de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed met een archeologisch onderzoek op het voormalige kloosterterrein bij Rinsumageest is begonnen.

Auteur: Ton Stierhout
Aantal pagina's: 231
ISBN 978989542496
Prijs: 17 euro
Uitgeverij Elikser
Ossekop 4 8911 LE Leeuwarden, tel. 058-2894857.

Verkrijgbaar in o.m. in de boekhandel(s) in Dokkum, Primera Damwoude (of eventueel bij het bestuur van Stichting klooster Claercamp). Tevens in de diverse (internet) boekhandels.
Hobbybeurs op 2 oktober

02-10-2010 - De Stichting Klooster Claercamp was op 2 oktober present op de hobbybeurs in MFC De Beijer te Rinsumageest. Er werd o.m. materiaal getoond van het voormalige klooster en men kon zich inschrijven als donateur.Veel publieke belangstelling voor rondleidingen

21-09-2010 - Op dinsdagmiddag was er veel belangstelling voor de rondleidingen op het kloosterterrein. Meer dan 150 bezoekers hebben even een kijkje genomen. Zij kregen uitleg over de proefopgravingen en over de vondsten.

Rondleidingen op onderzoeksterrein Claercamp

15-09-2010 - Op dinsdag 21 september zijn er rondleidingen langs de opgravingen om 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 uur. Meer.

Proefopgravingen op terrein klooster Claercamp
06-09-2010 - De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) gaat in de periode van 13 tot 24 september proefsleuven graven op het voormalige klooster Claercamp terrein bij Rinsumageast / Sibrandahûs. Dit gebeurt op 2 plekken, op het centrale terrein waar het hoofdgebouw heeft gestaan en op het terrein richting de Ee. In 1939-1941 heeft ook een opgraving plaats gevonden op het hoofdterrein onder leiding van prof. Van Giffen. Toen zijn de funderingen bloot gelegd en talloze voorwerpen gevonden. Nu is de proefopgraving op veel kleinere schaal. Begin dit jaar waren er proefboringen aan de kant van de Ee die hoopvol waren. De proefsleuven worden in de geplande 2 weken afgerond. Meer.

Vision - Film over Hildegard von Bingen

02-09-2010 - In dit prachtige Middeleeuwse kostuumdrama verfilmt Margarethe von Trotta, de grand dame van de Duitse cinema, het leven van Hildegard von Bingen (1098-1179). Als abdis van een Benedictijner vrouwenklooster ontpopte Von Bingen zich als een groot intellectueel humanist., die de strenge kloosterregels verandert en een menselijker beleid voert. Zij was niet alleen spiritueel leider en filosoof, maar ook dokter, wetenschapper en politicus. Leonardo da Vinci en Danta Alihieri noemen de Duitse abdis als een van hun grote voorbeelden.
Vanaf haar 43ste levensjaar krijgt Hildegard visioenen die zij laat optekenen. De officiele kerkelijke autoriteiten volgen haar visioenen in eerste instantie argwanend. Dit verandert als tijdgenoot Bernardus van Clairvaix (!) en de aartsbisschop van Mainz haar tijdens de synode van Trier in 1147 onder de aandacht brengen van Paus Eugenius III. Hij spoort haar aan en bemoedigd om haar werk voort te zetten. Zo kon zij met zegen van de Kerk haar eerste grote werk, 'Scivias' voltooien: 'Ken de wegen van de Heer'.

Vanf 2 september 2010 te zien in de filmtheaters.

Website - www.vision-derfilm.de

Mogelijk proefopgravingen op kloosterterrein

01-08-2010 - Eind van het jaar gaan mogelijk proefsleuven worden gegraven door de RCE. In 1940 zijn er funderingen blootgelegd door prof. Van Giffen. Het zou nu een kleinere opgraving zijn.

Gemeente Dantumadiel betaalt mee aan film Claercamp

02-07-2010 - Gemeente Dantumadiel heeft een subsidieverzoek van 15.000 toegekend aan Stichting klooster Claercamp. De co-financiering betekent dat nu ook de provincie gelden beschikbaar kan stellen voor projecten, zoals b.v. een archeologisch steunpunt / museum in MFC De Beijer te Rinsumageast. B en W zien hiermee het belang van het project voor het toerisme in Rinsumageast en omgeving. De stichting is zeer verheugd.

Subsidie verzoek voor documentaire over klooster Claercamp

23-06-2010 - Omrop Fryslân en Stichting klooster Claercamp willen een professionele tv-documentaire maken over het klooster. De omroep is bereid er bijna 51.000 euro in te steken. Voor de ontbrekende 15.000 is een subsidie verzoek bij de Gemeente Dantumadiel ingediend. Deze gaat zich 29 juni opinieërend over het voorstel buigen.Geslaagde excursie naar Ihlow

08-05-2010 - Op zaterdag 8 mei werd een geslaagde excursie naar dochterklooster Ihlow georganiseerd. Meer dan 50 belangstellenden uit Friesland en Groningen konden genieten van een gevarieerd programma. In Ihlow was ontvangst met appel- of rabarbergebak, waarna een rondleiding volgde over het kloosterterrein, museum en de toren kon worden beklommen. Aansluitend was er een diner in Niebert. Meer foto's.Het schilderij wordt voorzichting naar boven getild..

Schilderij 'Claercamp' in nieuw MFC De Beijer

23-04-2010 - Op 23 april werd een ± 4 meter lang schilderij van de voormalige Pabo / Havo 'Claercamp' aan de Birdaarderstraatweg (Dokkum) naar Rinsumageast gebracht. Hij krijgt een mooi plekje in zaal 'it ljochte fjild' van het nieuwe multifunctioneel centrum De Beijer.


Excursie naar Ihlow gaat door

12-04-2010 - Op zaterdag 8 mei zal de busreis naar dochterklooster Ihlow in Duitsland plaats vinden. Degenen die zich hebben opgegeven hebben inmiddels bericht gekregen over de instapplaatsen en tijden. Graag verzoeken wij de betaling tijdig over te maken (voor 20 april) op het verkregen bankrekeningnummer, o.v.v. uw deelnamenummer. Alvast bedankt en tot ziens op 8 mei!Excursie dochterklooster Ihlow op zat. 8 mei


05-03-2010 - Op zaterdag 8 mei organiseert stichting klooster Claercamp i.s.m. klooster Aduard - bij voldoende belangstelling - een busreis naar het voormalige dochterklooster "Schola Deï" in Ihlow. Net over de Duitse grens tussen Emden en Aurich.
Vorig jaar zijn daar - na 4 jaar werkzaamheden - het museum, kloostertuin en kloostercafe feestelijk geopend. Men heeft tevens een prachtig uitzicht over de omgeving vanaf de uitkijktoren bovenin de stalen constructie, die de contouren van het schip van het klooster aangeven.
Ge´nteresseerden kunnen zich t/m 20 maart opgeven.
De prijs is 32,50 euro, inclusief busreis, entree klooster Ihlow, en een aansluitend diner in Nederland. Opgave voor de excursie via email: info@kloosterclaercamp.nl of secr. Harry Zwanenburg, Van Burmaniastr. 17, Rinsumageast.
( meer informatie over klooster Ihlow op: www.kloster-ihlow.de )Excursie klooster Ihlow op zat. 8 mei 2010


15-02-2010 - Voor belangstellenden zijn we bezig een excursie per bus te organiseren naar het kloostermuseum te Ihlow. Dit ligt even over de grens in Duitsland. Hier is een prachtig museum geopend over het Cisterciënzer klooster te Ihlow, een dochterklooster van Claercamp.
Als datum is zaterdag 8 mei gepland.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u dit alvast doorgeven via e-mail aan info@kloosterclaercamp.nl of aan Sjouke van der Werff, Klaas van der Meulen of Harry Zwanenburg. U krijgt dan persoonlijk bericht over de definitieve opzet van de excursie, die uiteraard alleen bij voldoende deelname kan doorgaan.


In memoriam: Lodewijk Damsma

08-02-2010 - Ons bereikte het droeve bericht dat 'kloostermoppenverzamelaar' dhr. Lodewijk Damsma uit Joure op maandag 8 februari is overleden. Van hem kregen we vorig jaar een gulle gift van kloostermoppen. We wensen zijn vrouw, familie en vrienden veel sterkte.
Bestuur St. klooster Claercamp

  Nieuws

24-12-2010
Fijne feestdagen.
03-11-2010
Lezing Hiaure.
14-10-2010
Claercamp avond.
02-10-2010
Hobbybeurs R'geest
21-09-2010
Rondleidingen opgraving
06-09-2010
Proefsleuven 13-24 sept.
02-07-2010
Film over Claercamp
08-05-2010
Excursie Ihlow
23-04-2010
Schilderij 'Claercamp'
15-02-2010
Excursie Ihlow 8 mei
08-02-2010
In memoriam: L. Damsma


Activiteiten


Excursie Klooster Klaarkamp en Klaarkampster meer
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Historie Home Polnisch English Deutsch Home