Nieuws 2012

Moderne iconen in Drachten


1 december - In de Grote Kerk in Drachten zijn van 1 december t/m 22 december iconen te zien. Deze zijn gemaakt door de Russische kunstenaar Wasili Wasin. Openingstijden zaterdag van 13.00 - 17.00 uu.

Claercamp documentaire op Omrop Fryslân


9 november - De documentaire over klooster Claercamp die door Omrop Fryslân wordt geproduceerd zal binnenkort op de publieke zender Nederland 2 en natuurlijk op Omrop Fryslân worden uitgezonden. De uitzenddata zijn: Deel 1: 13 nov. Omrop Fryslân en 17/18 Ned.2, Deel 2 20 nov. Omrop Fryslân en 24/25 nov. Ned.2, Deel 3: 27 nov. Omrop Fryslân en 1/2 dec. Ned. 2.

ForumCist bijeenkomst in Werbellinsee (D)16 oktober - In het weekend van 12 t/m 14 oktober heeft een delegatie van klooster Claercamp een bezoek gebracht aan het Symposium van Forum Cist in Werbellinsee bij Berlijn. Diverse lezingen werden bijgewoond en excursies gingen naar een burcht en kloosters in de omgeving. Meer info en foto's op www.forumcist.eu

Bouw archeologisch steunpunt01 oktober - De bouwlieden zijn druk bezig om het interieur van het "Lytshûs" bij de fam. Helbig aan te passen tot archeologisch steunpunt. Binnenkort hoopt het museum zijn deuren te kunnen openen. Wij zoeken nog een aantal vrijwilligers die het museum willen bemensen. Belangstelling? Stuur een mailtje naar het bestuur (zie contact).

Zeer geslaagde excursie15 september - De excursie was met zo'n 35 belangstellenden bijzonder goed te noemen en is prima verlopen.
Na een inleidend verhaal van Harry Zwanenburg bij de fam. Helbig, nam Sjouke van der Werff het over op het kloosterterrein. Daarna gingen we onder leiding van Jeffrey Huizinga door de Klaarkampster mar. Als afsluiting kon o.l.v. Gerard Stockmann de Klaarkampster molen worden bekeken. Een zeer geslaagde ochtend.


Excursie 15 september 2012


8 september - Op zaterdagmorgen 15 september a.s. wordt - onder voorbehoud - weer een excursie georganiseerd naar het unieke Klaarkampstermar en het terrein van het voormalige klooster Claercamp bij Rinsumageest / Sijbrandahuis. Dit onder leiding van Staatsbosbeheer.
Natuurlijk zullen de weersomstandigheden prima en het veld goed begaanbaar moeten zijn.
U kunt zich tevens nog opgeven voor deze morgen. Staatsbosbeheer zal een kleine bijdrage vragen van € 2,50 per persoon. Meer informatie.


Excursie verschoven naar 15 september 2012


4 september - Wegens het 's avonds snel invallen van de duisternis, zal de geplande excursie van donderdagavond 13 september waarschijnlijk worden verplaatst naar zaterdagmorgen 15 september om 10.00 uur. Nadere informatie volgt.


Bouw zodenhuis gestart in Firdgum

24 augustus - Vandaag is begonnen met de bouw van het zodenhuis bij Firdgum. Een boerderij met stal zoals deze in de middeleeuwen, ongeveer 700 n. Chr. in het terpengebied te vinden moet zijn geweest. Er zijn graszoden gestoken uit het buitendijkse kweldergebied die voor de opbouw worden gebruikt. De muren zijn bijna 1 meter dik, en worden dakdragend. Lang hebben archeologen aangenomen dat dit niet mogelijk is. Het gebouw is 4,5 bij 15 m binnenwerks en wordt zo'n 4,5 meter hoog. Meer info www.zodenhuis.nl


Open dag bij opgraving terp bij Dronrijp

5 juli - Op 30 juni was er een open dag bij de opgraving van een gedeelte van de terp bij Dronrijp. In de vroege middeleeuwen behoorde dit gebeid tot de rijkste van Friesland. De archeologen hebben nu echter niets gevonden na het jaar 300. Eerder hebben amateur-archeologen wel middeleeuwse spullen gevonden op een naastgelegen akker. Deze werden getoond aan de aanwezigen. Er was veel belangstelling voor de open dag.Fries Museum dicht, heropening in 2013

28 juni - Dit weekend, 30 juni en 1 juli, heeft het publiek de laatste kans om het Fries Museum aan de Turfmarkt te bezoeken. Met o.m de tentoonstellingen; Grutte Pier en andere verhalen uit de Friese geschiedenis. Op beide dagen is het museum gratis toegankelijk. In september 2013 gaat het nieuwe Fries Museum open aan het Zaailand.


Ridderspektakel Paterswolde (Gr.)25 juni - Op 23 en 24 juni was het Ridderspektakel in Paterswolde. Voor jong en oud was er veel te doen en te bekijken in middeleeuwse sfeer. Website.

Fotoexpositie "Nissen" in Ezinge (Gr.)

21 juni - In Museum Wierdenland te Ezinge (Gr.) en in 7 Romaanse kerkjes in de directe omgeving kunt u de fotoexpositie 'Nissen' zien van Han Reeder. Op zijn zwerftochten door Friesland en Groningen is hij op zoek geweest naar het intieme licht in middeleeuwse kerkjes. Vanaf 1 juli is deze expositie te bezichtigen, gedurende juli, augustus en september. Tevens is het fotoboek "Nissen", Licht, vensters en beelden in middeleeuwse kerken" te koop. Website.

Vrijwilligers gezocht voor museum

14 juni - Recent zijn wij gestart met de werving van vrijwilligers voor onze activiteiten. Wie belangstelling heeft om onze bezoekers van het steunpunt rond te leiden, is van harte welkom. Wij denken dat het een hele leuke klus is. Uiteraard zorgen wij voor een goede introductie in het interessante kloosterverleden, niet alleen van onze provincie maar ook ver daarbuiten.
Om alvast een indruk te geven van onze openingstijden zoals wij die momenteel hebben afgesproken: Van april t/m oktober: zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur (de rest is op afspraak).
Van november t/m maart: zondag van 13.00-17.00 uur (de rest is op afspraak).
Belangstellenden kunnen zich melden bij onze secretaris, Harry Zwanenburg Van Burmaniastraat 17, 9105 LE Rinsumageest Tel. 0511 422933. E-mail: info@kloosterclaercamp.nl.

Omrop Fryslân maakt opnames voor documentaire

12 juni - Op maandag 11 juni heeft Omrop Fryslân opnames gemaakt voor de klooster Claercamp documentaire, en wel in de Alexanderkerk in Rinsumageest. Deze oude kerk geeft goed de middeleeuwse sfeer weer. Er zijn tevens opnames gemaakt in de bijzondere en unieke crypte.

Musical over Bonifatius succesvol

11 juni - De musical Bonifatius is succesvol afgesloten, bijna alle voorstellingen van 1 t/m 10 juni waren uitverkocht.


Prof. Dick de Boer geeft lezing over Emo's reis.

Interessante lezing Emo's reis

8 juni - Schrijver Dick de Boer gaf 7 juni jl. een zeer interessante lezing over de totstandkoming van zijn boek Emo's reis. Hij heeft de reis naar Rome zelf ook grotendeels gevolgd. Over de Alpen, terwijl deze ook in de middeleeuwen waren afgesloten. Hieruit spreekt de gedrevenheid van Emo om toch zijn doel te bereiken. Het was een boeiende lezing van emeritius hoogleraar middeleeuwse geschiedenis prof. Dick de Boer.

Voorbereidingen museum in volle gang

5 juni 2012 - Momenteel zijn wij in goed overleg met de gemeente Dantumadiel om de benodigde vergunningen te verkrijgen. Er is een procedure gestart voor de wijziging van het bestemmingsplan. De verwachting is dat wij vermoedelijk rond de herfstvakantie de deuren van het steunpunt kunnen openen.
De inrichting van het steunpunt is in voorbereiding. Er is al een eerste selectie gemaakt van de historische vondsten die tentoongesteld gaan worden en ook bouwkundig zijn de voorbereidingen in volle gang.
Ook onze andere activiteiten zijn weer gestart, o.m. een boekwerk en documentaire.

Friese godshuizen in 3D panorama foto's

3 juni 2012 - Vanaf 6 juni kunt u in de doopsgezinde / remonstrantse kerk aan de Legewei in Dokkum 3D panoramafoto's bekijken van interieurs van Friese Godshuizen. Het is onderdeel van het Religie en Samenleving project, welke in 2008/2009 ontstond. Fotograaf is Luuk Wagter uit Rottevalle.
Openingstijden: wo. 6 en 20 juni, 4 en 18 juli, en alle woensdagen in augustus. Zat. 9 en 23 juni, 7 en 21 juli en alle zaterdagen in augustus.

Museum aan de Klaarkampsterwei

1 juni 2012 - Op naar de Klaarkampsterwei! Begin 2011 hebben wij met het bestuur van dorpshuis De Beijer in Rinsumageast afgesproken dat de kelder van het nieuwe gebouw zou worden ingericht als archeologisch steunpunt, in samenwerking met onze partner, het Fries Museum. Helaas bleek enkele maanden later, na hevige regenbuien, dat de ruimte onvoldoende waterwerend was. Dit gegeven heeft toen tot ons besluit geleid om onze activiteiten aan te houden en ons eerst te richten op het zoeken van een geschikte expositieruimte.
Eind december 2011 zijn wij hier in geslaagd en wel op het terrein van het voormalige klooster Claercamp zelf, in de aanbouw van de fraaie woonboerderij van de fam. Helbig aan de Klaarkampsterwei nr. 6 (zie www.benbclaercamp.nl). De ruimte is inmiddels goedgekeurd door het Fries Museum.

Lezing middeleeuws reisverhaal

23 mei 2012 - Op donderdag 7 juni is er een lezing over het boek Emo's reis door schrijver Dick de Boer. Abt Emo maakte de middeleeuwse reis van november 1211 tot juli 1212. Opgave bij de NDC Mediagroup via promotie@ndcmediagroup.nl Er zijn maximaal 200 plaatsen beschikbaar in 'It Aljemint' van de Fryske Akademy, Doelestraat 8 te Leeuwarden.

Vikingen in Drents museum

16 april 2012 - Vanaf 1 mei tot 28 oktober is er een tentoonstelling over de Vikingen in het nieuwe Drents museum (kloostermuseum) te Assen. Prachtige en unieke vondsten vertellen het verhaal van deze 'heidense barbaren' van meer dan duizend jaar geleden. Deze reizende tentoonstelling is samengesteld door het Nationaal museum van Oudheden in Stockholm. Website.

Museumweekend 2012

5 april 2012 - Op zaterdag 14 en zondag 15 april openen diverse musea hun deuren bij de start van het museumseizoen. Ook in Frylân zijn musea open. Voorheen gratis, dit jaar tegen een geringe vergoeding van 1 euro i.v.m. de bezuinigingen op kunst en cultuur. Meer informatie en musea die deelnemen op www.museumweekend.nl


Musical over Bonifatius

28 maart 2012 - Van 1 juni t/m 10 juni wordt de musical 'Bonifatius' opgevoerd in de Bonifatiuskapel in Dokkum. De cast is rond en men is inmiddels druk aan het reperteren. De musical is gebaseerd op de succesvolle serie voorstellingen in Fulda Duitsland, waar Bonifatius is begraven. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie, kijk op de website.


Themajaar voor 'Staten en Stinzen'

16 maart 2012 - Op 16 maart werd het themajaar 'de historische buitenplaats' geopend in Stania State te Oentsjerk. Er is extra aandacht om omdat deze kwetsbare monumenten bescherming nodig hebben om er niet nog meer verloren te laten gaan. Ook de tuinen en parken en hun ligging in het landschap verdienen aandacht. Van de honderden stinzen is nog 1 bewaard gebleven: de Schierstins in Feanwâlden. Maar ook in en bij boerderijen zijn nog kenmerken terug te vinden. Soms zijn oude stinzen nog herkenbaar als een heuveltje in het landschap, de zogenoemde stinswieren. Er worden dit jaar extra activiteiten georganiseerd in en rondom staten en stinzen.


Bijeenkomst kloosters Noord-Europa in Bad Doberan (D)


De schitterende kloosterkerk van Bad Doberan.

24 februari 2012 - In het weekend voor de voorjaarsvakantie heeft een klooster bijeenkomst plaatsgevonden in Bad Doberan (bij Rostock, Duitsland). Diverse landen waren vertegenwoordigd, o.m. Zweden, Denemarken, Duitsland, Polen en uit Nederland klooster Claercamp.


Uitwisselen van informatie tussen de diverse landen.


Radiotip: gesprek met de voorzitter

10 februari 2012 Op 10 februari om 0.02 uur volgt een gesprek met voorzitter Ton Stierhout over zijn boek 'Terug naar Claercamp'. Tevens vertelt hij over de stichting en de activiteiten die wij ontplooien om het klooster meer bekendheid te geven. Om het interview nog eens te beluisteren, klik hier (EO radio, Eye opener).


Het 'Lytshûs' (links) bij de fam. Helbig.

Archeologisch steunpunt (museum): 2012 belangrijk jaar


2 februari 2012 Rinsumageast - Hierbij informeren wij u over het volgende. Enkele maanden geleden heeft ons stichtingsbestuur, in goed overleg met het bestuur van dorpshuis De Beijer, besloten om af te zien van het gebruik van de kelder van het dorpshuis als expositieruimte. Gebleken is, dat de kelder na hevige regenval onder water kan komen staan en dit is voor een permanente expositie niet acceptabel.
Om die reden zijn wij de afgelopen tijd naarstig op zoek gegaan naar een andere geschikte locatie voor het steunpunt (museum). Die hebben wij gevonden - en mooier kan bijna niet - bij het kloosterterrein zelf, te weten bij de familie Helbig. Wij zijn hier zeer blij mee.
Op dit moment zijn wij in overleg met de gemeente om de benodigde vergunningen te verkrijgen. Graag zouden wij in het voorjaar de deuren willen openen van het nieuwe archeologisch steunpunt over de Friese kloostergeschiedenis.
Eind december is al een begin gemaakt met het schrijven van het boek dat in de reeks van de archeologische steunpunten wordt uitgegeven. Als stichting zijn wij vertegenwoordigd in de adviescommissie die de auteur terzijde staat. Het zal volgens planning in september gereed zijn. Dat zal ook gaan gelden voor de documentaire die door Omrop Fryslân wordt geproduceerd en waarmee men over twee maanden weer aan de slag gaat.
Het is duidelijk: 2012 wordt een belangrijk jaar voor onze stichting. Mede door de steun van onze donateurs zijn wij het afgelopen jaar in staat geweest om de voorbereiding van ons project af te ronden. Zodra wij rond zijn met de gemeente, gaan we concreet aan de slag! Donateur worden en ons steunen? Kijk onder 'contact' voor onze gegevens.
Bestuur Stichting Klooster Claercamp


Pelgrimage in Utrecht.

Pelgrims in Catharijneconvent Utrecht

14 januari 2012 Utrecht - Pelgrims en pelgrimage is het thema van de Middeleeuwse tentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht. Er passeren uiteenlopende aspecten van pelgrimeren de revue. Bekend zijn de pelgrimages naar Santiago de Compostela, Lourdes enz.. Santiago breekt elk jaar weer records, vorig jaar maar liefst 200.000 pelgrims. Maar ook in andere culturen wordt gepelgrimeerd, b.v. naar Mekka. De gehele bovenverdieping is voor de tentoonstelling als reis ingericht, met prachtige middeleeuwse juweeltjes en veel informatie en bijzondere voorwerpen.
Nog tot 26 februari a.s. te bewonderen. Meer informatie: website.


Middeleeuwse schatten in Den Haag.

40 schatten uit de Middeleeuwen in Den Haag

1 januari 2012 Den Haag - Tot 8 januari kunt u de 40 mooiste Middeleeuwse boeken en archiefstukken bewonderen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Prachtig geillustreerd, geillumineerd en uitgevoerd met groot vakmanschap. Sfeervol gepresenteerd met digitale databank voor meer informatie. Het oudste werk is een evangelieboek, tussen 875 en 975 gemaakt. In dit boek staan de oudste afbeeldingen van Nederlandse mensen en gebouwen. Meer info: website.


Nieuwsarchief:

Archief 2011
Archief 2010
Archief 2009
Archief 2008

Foto's: K. van der Meulen.
  Activiteiten


Excursie Klooster Klaarkamp en Klaarkampster meer

In 2013 zal weer bij voldoende belangstelling een excursie worden georganiseerd. Dit i.s.m. en o.l.v. Staatsbosbeheer. Belangstellenden kunnen zich al opgeven per email of per telefoon.
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Historie Home Polnisch English Deutsch Home