Claercamp avond met presentatie opgraving RCE


Veel belangstelling.

Rinsumageast - Vorige maand heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden naar de resten van het klooster Claercamp, zowel op het centrale deel van het terrein als ten noorden daarvan. De opgravingen hebben veel publieke belangstelling getrokken en ook de media lieten zich niet onbetuigd.Sprekers op de avond: v.l.n.r. Jori Wolf (SBB), Jos Stöver (RCE), prof. Hans Mol en Ton Stierhout (St. klooster Claercamp).

Op donderdagavond 14 oktober jl. deed de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed verslag van haar bevindingen. Jos Stöver wist te melden dat er veel interessant materiaal gevonden, niet alleen uit de Middeleeuwen, maar uit meerdere periodes, zelfs uit de ijzertijd. Hieruit kan men stellen dat het een zeer waardevol archeologisch gebied is. De komende 2 jaar zal e.e.a. nog verder onderzocht.
Prof. dr. Hans Mol hield een voordracht over de historie van het klooster, met name over de lekebroeders.
Mevr. Jori Wolf van Staatsbosbeheer vertelde hoe Staatsbosbeheer als natuurbeheerder omgaat met archeologie en cultuurhistorie.
Dhr. Ton Stierhout presenteerde zijn roman 'Terug naar Claercamp'. Een exemplaar werd gegeven aan de medewerkers aan de avond. Ook werd een Claercampster kloostermop gegeven aan dochterklooster Ihlow (D).
Kloostermop en kloosterbitter voor dochterklooster Ihlow (D).

Na afloop kon men genieten van een slokje Claerkamper Cloosterbitter van de firma Boomsma. Het was een zeer geslaagde avond in MFC De Beijer. Ook de vrijwilligers hartelijk dank.


Koffie en thee staat klaar voor de aanwezigen.


Afsluiting met kloosterbitter.

Foto's: Klaas v.d. Meulen, Rinsumageest.

 
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English