Proefopgravingen op terrein klooster Claercamp

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is in de periode van 13 tot 24 september proefsleuven aan het graven op het voormalige klooster Claercamp terrein bij Rinsumageast / Sibrandahûs. Dit gebeurt op 2 plekken, op het terrein richting de Ee en op het centrale terrein waar het hoofdgebouw heeft gestaan. In 1939-1941 heeft ook een opgraving plaats gevonden op het hoofdterrein onder leiding van prof. Van Giffen. Toen zijn de funderingen bloot gelegd en talloze voorwerpen gevonden. Nu is de proefopgraving op veel kleinere schaal. Begin dit jaar waren er proefboringen aan de kant van de Ee die hoopvol waren. De proefsleuven worden in de geplande 2 weken afgerond.


Dag 1 / 13-9: proefopgraving aan de westkant richting de Ee.


Dag 2 / 14-9: proefopgraving noordkant richting Ee (regen).


Dag 3 / 15-9: proefopgraving zuidkant vanaf de Ee (bij de weg).


Dag 4 16-9: proefsleuf zuidkant: puinrestlaag.


Dag 5 20-9: begin proefsleuf hoofdterrein.


Dag 6 21-9: excursies van 13.30 tot 17.30 uur.

 
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English