Contact

De Stichting is eind 2008 opgericht met het doel meer bekendheid te geven aan het voormalige klooster Claercamp, aan de betekenis die het klooster voor de regio heeft gehad en aan de historische samenhang tussen het klooster en andere historische plaatsen en gebouwen.
De Stichting Klooster Claercamp heeft goede banden met de kloosterorganisaties van Aduard en Ihlow en met het internationale Forum van Cisterciënzer Kloosters in de regio Noord- en Oostzee.

De Stichting beschikt ondanks haar korte bestaan over een uitgebreid netwerk. Ook is er een kring van adviseurs gevormd die bereid is gevonden om de Stichting met hun kennis en netwerk te ondersteunen.
Heeft u belangstelling voor het werk van de Stichting?
Wilt u ons steunen met uw donatie?
U bent van harte welkom!

In de rechterkolom staan onze contact- en bezoekgegevens.


De route naar Museum klooster KlaarkampRouteplanner, klik hier.
Vul in: Klaarkampsterweg 6 9105 AZ Rinsumageest

  Contact

Bezoekadres:
Klooster Claercamp museum:
Klaarkampsterwei 6
9105 AZ Rinsumageast

April t/m oktober
Zaterdag en zondag
13.00-17.00 uur
Entree € 3,-
Kinderen t/m 12 jr. gratis.

Correspondentieadres:
Stichting Klooster Claercamp
De Wellen 13
9111 HP Burdaard
Tel. 0519 332242
E-mail: info@kloosterclaercamp.nl

Bestuur
Ton Stierhout (voorzitter)
Co de Wilt (secretaris)

Klaas v.d. Meulen
(penningmeester/media)
webmaster@kloosterclaercamp.nl


IBAN Rabobankrek.nr.
NL78 RABO 0142 6353 08
BIC RABONL2U

Uw gift is zeer welkom!


         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Historie Home Polnisch English Deutsch Home