Activiteiten 2019

Geslaagd KarmelsymposiumLezingen in het Karmelklooster en excursie Uniastate in Bears.

5 oktober 2019 - Afgelopen weekend was er de Karmelconferentie van voormalige cisterciënzer kloosters van o.a. Aduard, Claercamp, Ihlow, Hude, Yesse en Sibculo in het Karmelklooster in Drachten. Middeleeuwse lezingen werden bijgewoond, kerken en kloosters in de regio bekeken, en er was kennisuitwisseling tussen de deelnemers.


Lezing bij Tresoar in Leeuwarden.


Bezoek aan Alexanderkerk, Claercamp museum, Janum en Hegebeintum.


Bezoek aan de Bonifatiuskapel en afsluiting in De Waegh te Dokkum.

  Activiteiten


Excursie Klooster Klaarkamp en Klaarkampster meer

In 2019 zal weer een excursie worden georganiseerd o.l.v. Staatsbosbeheer. Belangstellenden kunnen zich opgeven per email of per telefoon (zie hiernaast).
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Historie Home Polnisch English Deutsch Home