Activiteiten 2019

Geslaagd KarmelsymposiumLezingen in het Karmelklooster en excursie Uniastate in Bears.

5 oktober 2019 - Afgelopen weekend was er de Karmelconferentie van voormalige cisterciënzer kloosters van o.a. Aduard, Claercamp, Ihlow, Hude, Yesse en Sibculo in het Karmelklooster in Drachten. Middeleeuwse lezingen werden bijgewoond, kerken en kloosters in de regio bekeken, en er was kennisuitwisseling tussen de deelnemers.

Sinds enige jaren bestaan er persoonlijke contacten tussen de beide organisaties van Claercamp en Ihlow; ontmoeting en uitwisseling vindt o.a. plaats tijdens de symposia die om de twee jaar worden georganiseerd door organisaties die voormalige kloostersites beheren, het zgn. 'Forum Zisterzienser an Nord- und Ostsee'. Dit Forum is in 2004 vanuit Klosterverein Ihlow geïnitieerd en omvat ondertussen meer dan 30 voormalige kloostersites/musea aan de Noord- en Oostzee. Met het project Ontmoeting Klosterverein Ihlow – Stichting Klooster Claercamp is de tot stand gebrachte samenwerking en uitwisseling structureel uitgebouwd en verduurzaamd.

Er heeft van 27 t/m 28 september 2019 een ontmoeting tussen de kloosterverenigingen plaatsgevonden waarbij overigens ook andere naburige kloosterverenigingen waren vertegenwoordigd. De Stichting Klooster Claercamp trad als gastheer en hoofdorganisator op. De deelnemers hebben:
- kennis genomen van de historische ontwikkeling van het middeleeuwse cisterciënzerklooster Claercamp en van de manier waarop het cultureel erfgoed van Claercamp wordt bewaard;
- door excursies en lezingen een beeld verkregen van de toenmalige geestelijke en culturele situatie in het gebied;
- kennis genomen en gemeenschappelijke stappen besproken ten aanzien van de verdere doorontwikkeling en presentatie van de beide kloostersites en -musea;

Het symposium stond in het teken van het project 'Ontmoeting kloosterverenigingen' en is in het kader van het INTERREG V A Programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen alsmede de deelstaat Niedersachsen.Lezing bij Tresoar in Leeuwarden.


Bezoek aan Alexanderkerk, Claercamp museum, Janum en Hegebeintum.


Bezoek aan de Bonifatiuskapel en afsluiting in De Waegh te Dokkum.

  Activiteiten


Excursie Klooster Klaarkamp en Klaarkampster meer

In 2019 zal weer een excursie worden georganiseerd o.l.v. Staatsbosbeheer. Belangstellenden kunnen zich opgeven per email of per telefoon (zie hiernaast)

Samenwerking NL-D

Link.
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Historie Home Polnisch English Deutsch Home