Activiteiten 2015

15 augustus: Wandeltocht 850 jarig jubileum Claercamp

23 juli 2015 - In het kader van het thema Kerk en natuur wordt er dit jaar door de organisatie van Tsjerkepaad i.s.m. Stichting klooster Claercamp op zaterdag 15 augustus een natuur & cultuurtocht georganiseerd vanuit Rinsumageast. De start is bij MFC de Bijer, Tjaardawei 42 b, Rinsumageast. Daar is ruimte voor het parkeren van uw auto. Inloop vanaf 10.00 uur met koffie en cake.
De wandeltocht van 15 km gaat langs de kloosterkapel Sibrandahûs, de museumkerk van Jannum en het kloostermuseum Claercamp te Rinsumageast. De tocht voert door het natuurreservaat van Staatsbosbeheer, de Klaarkampster Mar, met een poel en interessante zoutvegetatie. Ten noorden van "de Mar" bevindt zich de hoogte waarop in het jaar 1165 de Cisterciënzer abdij is gesticht. Dit jaar is dat 850 jaar geleden. Ex-boswachter Jacob Bijlsma uit Broeksterwâld zal tijdens de tocht vertellen over "Natuur en schepping." De tocht eindigt in de prachtige monumentale Alexanderkerk in Rinsumageast.
Opgave bij Dirk Osinga: dirkosinga@wxs.nl ; 0519 296313. Kosten € 5,- (incl. toegang musea). Lunchpakket zelf meenemen. N.B. Voor mensen die moeilijk zo'n stuk kunnen lopen wordt vanuit Rinsumageast een fietstocht van 20 km aangeboden.Activiteiten 2014

Geslaagde excursie naar Duitsland

5 september - De excursie naar de kloosters Ihlow en Hüde in Duitsland op 30 augustus was zeer geslaagd. De weersomstandigheden waren goed, al was er in Ihlow net na ons bezoek aan het museum en de "Thee und Apfelküchen" een flinke stortbui. Ook onderweg naar Hüde flinke buien, maar in Hüde zelf was het weer droog en konden we de imposante kloosterruïne bekijken. Op de terugreis nog een tussenstop in Aduard (chinees buffet). Al met al een zeer geslaagde dag.


Excursie naar klooster Ihlow en klooster Hude

19 juni - Op zaterdag 30 augustus organiseert stichting klooster Claercamp een excursie naar klooster Ihlow en klooster Hude in Duitsland, net over de grens. In eerste instantie gaan we met eigen vervoer, maar bij veel belangstelling zijn we voornemens om een bus te huren. Heeft u belangstelling? Geef u op per email via deze site: contactpagina. Als er meer duidelijk is krijgt u daarna verdere informatie per email.


Activiteiten 2013

10 september - Wegens het snel donker worden van de avonden is besloten om dit jaar geen excursie meer te organiseren. We gaan proberen het volgend jaar - in 2014 - te organiseren bij voldoende deelname en belangstelling. U kunt zich alvast opgeven via de contact pagina.

3 maart
- Naast de bezetting en activiteiten in het kloostermuseum, willen we graag in 2013 een excursie organiseren i.s.m. Staatsbosbeheer naar het Klaarkampster meer. Bij voldoende belangstelling en deelname. Dus geef u dus op via de contact pagina. U krijgt bericht wanneer een datum is gepland.


Activiteiten 2012


Zeer geslaagde excursie

15 september - De excursie was met zo'n 35 belangstellenden bijzonder goed te noemen en is prima verlopen.
Na een inleidend verhaal van Harry Zwanenburg bij de fam. Helbig, nam Sjouke van der Werff het over op het kloosterterrein. Daarna gingen we onder leiding van Jeffrey Huizinga door de Klaarkampster mar. Als afsluiting kon o.l.v. Gerard Stockmann de Klaarkampster molen worden bekeken. Een zeer geslaagde ochtend.


Excursie 15 september 2012


8 september -Op zaterdagmorgen 15 september a.s. wordt - onder voorbehoud - weer een excursie georganiseerd naar het unieke Klaarkampstermar en het terrein van het voormalige klooster Claercamp bij Rinsumageest / Sijbrandahuis. Dit onder leiding van Staatsbosbeheer.
Natuurlijk zullen de weersomstandigheden prima en het veld goed begaanbaar moeten zijn.
U kunt zich tevens nog opgeven voor deze morgen. Staatsbosbeheer zal een kleine bijdrage vragen van € 2,50 per persoon. Meer informatie.


Excursie verschoven naar 15 september 2012


4 september - Wegens het 's avonds snel invallen van de duisternis, zal de geplande excursie van donderdagavond 13 september waarschijnlijk worden verplaatst naar zaterdagmorgen 15 september om 10.00 uur. Nadere informatie volgt.Excursie dit jaar

01-01-2012: De uitgestelde excursie van vorig jaar wordt dit jaar georganiseerd. Mensen die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen t.z.t. bericht.


Activiteitenarchief:

Archief 2011
Archief 2010
Archief 2009
Archief 2008

  Activiteiten


Excursie Klooster Klaarkamp en Klaarkampster meer

Op 15 augustus 2015 zal weer een excursie worden georganiseerd. Dit o.l.v. Tsjerkepaad en i.s.m. Staatsbosbeheer. Belangstellenden kunnen zich opgeven per email of per telefoon (zie hiernaast).
         
Home Nederlands Home Polski Home Historie Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Home Deutsch Home English Sponsors Contact Links Foto's Activiteiten Nieuws Historie Home Polnisch English Deutsch Home