Klooster Claercamp en De Schierstins  
     
  Terug naar Klooster Klaarkamp  
     
| Historie Rinsumageest e.o. | Cultuur Historische Commissie |  
     
  Algemene informatie

De grachten aan de Birdaarderstraatweg bij Sijbrandahuis geven nog de omtrek van het grote klooster aan.

Noordelijk van Rinsumageest (nabij Dokkum) in de gemeente Dantumadeel in Friesland, stond eens het grote klooster Klaarkamp, dat werd gesticht rond het jaar 1165. Het behoorde aan de Orde der CisterciŽnzers die oorspronkelijk uit Frankrijk kwamen. De orde werd in 1098 gesticht door Robertus van Molesme en had als uitgangspunt de regels van de Heilige Benedictus, in de soberste en puurste vorm.


"Terar Dvm Prosim"

steen Op de plaats waar eens het klooster heeft gestaan, vlakbij Sijbrandahuis (aan de Klaarkampsterweg tussen Dokkum en Birdaard), is nu nog een steen te vinden met het toepasselijke latijnse opschrift "Terar Dvm Prosim" (= ik moge verteren, als ik maar nuttig ben). Tegenover de steen in zuidelijke richting is het terrein te zien waar eens het klooster stond; het lager gelegen, afgegraven land).

De CisterciŽnzers verspreiden zich over geheel Europa; klooster Klaarkamp was het eerste klooster in Noord-Nederland en werd gesticht vanuit het klooster Riddagshausen in Duitsland. Via Klaarkamp werden later weer de kloosters in Bolsward (Bloemkamp, 1190), Aduard (1192) en Gerkesklooster gesticht.

De eerste gebouwen zullen niet veel hebben voorgesteld, later werd het totale oppervlak Ī250 bij 250 meter. Er huisden tientallen koormonniken en honderden (!) lekebroeders. Bijgebouwen dienden als brouwerij, kuiperij, duiventil, wasplaats enz. Uithoven waren te vinden in Janum (kerkje op de terp), Sijbrandahuis ("kloosterkapel"), Schiermonnikoog - genoemd naar het uiterlijk van de in grijs gewaad geklede monniken - en de Schierstins in Veenwouden.

De Schierstins

De Schierstins in Veenwouden was een versterkte stins (verdedigingstoren) die de omgeving en de handelsroute van toendertijd veilig moest stellen. De toren is gelukkig behoed van sloop en gerestaureerd. Het is thans de enigste stins in Friesland. Op de bovenverdieping is de permanente tentoonstelling "Ljocht en Skaad" over het kloosterleven. Meer informatie op de officiële website www.Schierstins.nl Hier vindt u ook de openingstijden.
 
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'08 I www.itkin.nl E info@itkin.nl